Tiltak for de ansatte

 


For å oppleve at en aktivitet er meningsfull er det viktig å føle eierskap. Mange voksne føler seg utrygge på å synge eller på å lede sang, og kjenner derfor lite eierskap til sang som aktivitet. For å skape trygghet, og ikke minst finne frem til (eller kanskje tilbake til) sangglede, kan man i fellestiden velge noen sanger som de voksne har et eget, personlig forhold til. Personlige minner og assosiasjoner lagres i forbindelse med sanger. Det å synge disse skaper trygghet, glede og engasjement. Ved å dele sangen med kolleger får man også dele litt av seg selv som person. Man får vise noe av sin bakgrunn, sine erfaringer og den livshistorien man har med seg inn i kollegiet.

Del erfaring og gode metodiske tips i fellestiden

Sett av 5-10 minutter til «dagens sangmetodiske tips». Del med en kollega en erfaring du har innenfor sang – i par, i små grupper eller i plenum. «Hvordan satte jeg i gang en sang i går? Hvordan fikk jeg klassen til å synge mykt? Hvordan fikk jeg klassen til å ikke skrike når de skulle synge sterkt? Hva sa jeg til dem for å få det til? Hvor fant jeg en ny bra sang? Hvilken oppgave ga jeg sangambassadøren i klassen? Hvordan fikk jeg guttene til å synge med i går?...»

Å dele slike erfaringer med hverandre bidrar til å styrke sangen på skolen. Det er faktisk ikke mer som skal til for å skape trygghet hos de ansatte og til å heve kompetansen rundt sang som en aktiv og naturlig aktivitet i klasserommet!

Syng lærernes egne favoritter

Sett en «sangeske» på lærerrommet. Der kan lærerne legge sine egne forslag til sanger som man vil at alle skal synge sammen. Sang i fellestiden trenger ikke kun å være sanger som man planlegger å synge med barna etterpå. Det kan gjerne være sanger som de ansatte selv opplever som hyggelig å synge. Hver uke trekker man neste møtes sang. Noen får så i oppgave å forberede den. «Noen» kan gjerne være flere lærere sammen. Det trenger slett ikke å være musikklæreren eller en lærer som i fritiden synger i kor. Syng gjerne uten akkompagnement eller bruk gitar, piano eller kanskje en lydfil som dere finner på nett. Det viktigste er at man gjør det enkelt og gjør det gøy!

Sangstafett mellom trinnlærerne

Lag en stafett som går mellom ansattgrupper. Dette kan være trinnlærerne, lærerne som er på det samme arbeidsrommet osv. Én gruppe har ansvar for sangen i fellestiden én uke, for deretter å gi stafettpinnen videre til en annen gruppe. Den nye ansattgruppen må da tenke ut en sang for følgende uke. Vi har blitt fortalt at på en skole i landet har man en stafettpinne i form av en stor hjemmeprodusert G-nøkkel i gull. Finn på deres egen stafettpinne og gjør noe gøy ut av det!

Bruk do-tiden til sang-brainstorming!

Heng opp lister til sangforslag på innsiden av dørene til de ansattes toaletter! Her kan ansatte skrive inn forslag til sanger som de ønsker skal tas med i skolens repertoar. På toalettet har man jo ofte en litt kreativ pause…