Forslag til kreative sangtiltak

 

 

Lag noen nye tradisjoner eller frisk opp i noen gamle med kreative tiltak!

Korslaget barn - voksne

Inviter til et «korslag» mellom elevene på det ene laget og alle foreldre, besteforeldre og søsken på det andre. Lag en eske som man kan legge kort med ord i. Det kan være ord som «hus, katt, regn, hav, klem» og så videre. Velg gjerne ord som dere vet finnes i sanger som dere har øvd med elevene. Korslaglederen trekker opp et kort av esken og holder det godt synlig opp for alle i salen. Så må hvert lag, fortest mulig, begynne å synge en sang som har det ordet i seg. Dersom laget klarer å synge et helt vers uten å bli avbrutt, får de ett poeng. Det andre laget kan velge å avbryte sangen gjennom å begynne å synge på en annen sang som har ordet i seg. For å få poeng, må laget synge et helt vers til endes uten å bli avbrutt av motstanderne. Den voksne korslaglederen holder styr på begge lagene og er oppmerksom på når en sang blir avbrutt og når et helt vers er ferdigsunget. Det blir gjerne ganske raske tempi på sangfremføringene etter hvert…

Minimusikal

La elevene få være med på å lage en egen minimusikal. Velg et tema som berører og engasjerer barna. Velg deretter sanger som passer til temaet – det kan gjerne være instrumentalmusikk i tillegg til sanger. Velg tekster som kan resiteres og eventuelt bilder, tegninger eller fotografier som kan vises på skjerm parallelt. La elevene få skrive et manuskript og lage en regi for forestillingen. Tenk ikke for stort. Lag heller små miniforestillinger ofte – da får elevene også en rutine på å arbeide strukturert og effektivt med dette.

Sangkafé

Inviter foreldre, søsken og andre til en hyggelig etter-skoletid-kafé (eller kveldskafé) med kaffe, saft, kake og sang. Eller kanskje en frokostsamling? Dersom dette blir vellykket, kan det utvikle seg til å bli en fast tradisjon. Ta gjerne også med noen allsanger som for eksempel kan ledes av sangambassadørene. Man kan velge å invitere inn en spesifikk målgruppe som barn fra en nærliggende barnehage eller beboere fra et eldresenter i nærheten.

Lærerne sier velkommen med sang

Første skoledag etter feriene kan det være spesielt viktig å hilse barna velkommen på en hyggelig måte. Hvorfor ikke gjøre det med sang? Man kan samle alle elevene i skolegården hvor lærerne tar en «flashmob» og begynner å synge en sang som stadig blir sterkere og tydeligere etter hvert som alle voksne blir med på sangen. Kanskje man til og med kan står rundt alle barna og på den måten «omfavne dem» med sang? På en skole her i landet har man i desember, rett før jul, valgt å hilse barna velkommen til skolen med sang ved inngangen. Alle de voksne står parvis med lys i hendene og synger stemningsfullt mens barna går gjennom «lysgangen» inn på skolen.

La elevene få blomstre

Arranger "elevene på scenen", "skolens talenter", "Showtime", "korslaget", "Sangsirkus" mellom trinnene eller lignende. Her kan elevene selve få styre innholdet samtidig som de får anledning til å synge for og med hverandre.

Lyktesang

På en skole samles man en morgen rett før jul til noe man kaller «lyktesang». Alle barna tar med seg en lykt med et lys i (de yngste barna har batterilys) og så samles man utenfor skolen og synger stemningsfulle advents- og julesanger sammen mens lyktene skinner. Etterpå serveres pepperkaker og varm saft.

De voksne på scenen

De ansatte øver i fellestiden inn en eller et par sanger som man kan opptre med for elevene som et overraskelsesnummer på en fellessamling. Endelig er det lærerne som underholder! Det blir garantert suksess!

Sang på foreldremøter

Ta sjansen på å etablere en sangtradisjon også sammen med foreldrene! Dette kan oppleves som uvant i begynnelsen, men det pleier å gi seg etter en gang eller to. Det kan etter hvert bli en veldig hyggelig fellesaktivitet som skaper engasjement og eierskap til sang hos både foreldrene og de ansatte på skolen. Man kan også tenke seg at foreldremøtet innledes av sang som synges av elever fra et trinn, sangambassadører eller noen fra skolekoret. Deretter kan disse være støttesangere eller forsangere for en fellessang for alle foreldre.