Skolens repertoar

 

 

For at sangen skal bli en levende aktivitet for alle ansatte, ikke kun for noen få lærere, er det vesentlig at alle får tilgang til repertoaret. Å finne et enkelt, oversiktlig system for å samle skolens repertoar krever en innsats i begynnelsen, men er meget tidssparende etterpå. Sørg for at repertoaret virkelig er «levende» i bruk og blir felleseie.

Repertoaret bør ikke kun være en lang liste med sanger som elevene eller lærerne egentlig ikke kan. Samle repertoaret i en digital mappe som alle ansatte lett kan finne frem til, eller i en fysisk mappe på lærerværelset. Ta gjerne utgangspunkt i sanger som er knyttet opp mot skolens årshjul, mot de forskjellige fagene, eller kanskje temasatsinger som skolen har. Husk at man kan og bør variere sangen slik at alle sanger ikke nødvendigvis skjer til akkompagnement (lydfiler), men at barna også får anledning til å synge helt enkelt, spontant og uten bakgrunnskomp. Det er viktig at både de ansatte og barna får være med og definere skolens repertoar.

Skap skolens egen signatursang

Arranger en tekstskrivingkonkurranse blant elevene. Øv først, for eksempel i norskfaget, på å skrive sangtekster - kanskje på rim. Diskuter hva som kjennetegner akkurat deres skole; stemningen på skolen, tradisjonene, den geografiske beliggenheten, barn som går der, familiene, historien osv. Prøv å «fange» identiteten til skolen i tekst! Utnevn en jury som velger ut finalister. Stem deretter frem en vinner. Alternativt; velg en jury som direkte får velge vinneren. Vinnerbidraget tonesettes av elever (i musikkfaget), kanskje av en forelder som kan lage musikk, eller så kan dere bestille en melodi til teksten av en ekstern profesjonell eller kyndig amatør.

Skolens egen sang: Skap nytt av gammelt!

Velg en kjent, tradisjonell melodi som gjerne har tydelige fraser, flere vers og gjerne et energisk refreng. Utfordre barna til å skrive en nye tekst som handler om skolen.

Skolens egen sang: Gjør tradisjonen levende!

På mange skoler finnes det en lokal skolesang som er historisk og kulturelt knyttet opp til skolens historie og virksomhet. Disse sangene kan noen ganger oppleves som litt «gamle» i tekst, melodi og innhold og blir derfor kanskje ikke så ofte tatt i bruk. Bruk gjerne litt tid på å analysere hva sangen egentlig handler om, beskriv den tiden den ble komponert i og hvordan barna på skolen hadde det da. Kanskje barna skal få tegne bilder til sangen og henge dem opp som en utstilling på veggen? Kanskje man kan «fornye» sangen gjennom å legge på en «groove» med rytmer og bodypercussion? Eller hvorfor ikke kanskje legge inn et rap-parti?

Involver elevrådet

Gi elevrådet i oppgave å hente inn forslag fra elevene på sanger som man vil at skal inngå i skolens eget repertoar. 

Involver foreldrene

Send ut en forespørsel til foreldrene om hvilke sanger de mener bør finnes i skolens repertoar. Arranger sosiale samlinger der barna og de voksne synger sammen, der man kanskje har avstemninger eller der man introduseres til nytt potensielt repertoar.