Synliggjøring av sangaktiviteter på skolen

 

 

Det kan gjøres enkle grep for å synliggjøre skolens sangaktiviteter både for lærere, elever og foreldre. Dette kan både lette planleggingen og bidra til å få inn gode rutiner, men også styrke felles eierskap og ansvarsfølelse for sangaktivitetene.

 

Sangens årshjul

Lag et stort årshjul og heng det synlig på lærerrommet. Her skriver man inn alle sangaktiviteter som er planlagt og gjennomført.

Tilsvarende årshjul kan henges i klasserommene.

 

Synliggjør sanger på ukeplanen

Skriv inn sangene som klassen kommer til å synge kommende måned på klassens uke- eller månedsplan. Slik får også foreldrene kjennskap til sangene, og kan bli oppmuntret til å synge de samme sangene hjemme. Det er lurt å legge ut en oversikt over sangene på skolens informasjonsplattform som brukes i kommunikasjon med foreldrene eller i nyhetsbrev som jevnlig sendes ut.