Samlinger og sangrutiner

 

 

Det er fint å skape en tradisjon for fellessamlinger på skolen. Samlingene er en kilde både til faglig innlæring, til musikalske opplevelser i fellesskap og til å øve sosial kompetanse. Dessuten er det rett og slett hyggelig å synge sammen!

Månedens sangsamling

Fellessamlingene kan være en arena for både drama, dans, prat – og sang. Dersom man virkelig ønsker å gi sangen et løft, kan det noen ganger være fint å vie en hel samling til kun sang. Da rekker man flere sanger og både barn og voksne får tid til å «synge seg inn» i sangen og bli varme i trøya. Alle trenger ikke å synge alt. Kanskje hvert trinn skal synge hver sin sang, kanskje man vil ha noen mindre grupper, solister, sangambassadører eller kanskje også en sang som lærerne fremfører? I tillegg bør det selvfølgelig være flere fellessanger der alle får synge sammen. 

Fredagssamling med sang

Mange skoler opplever det å avslutte uken med sang som svært vellykket. Samle alle elever, eventuelt trinnvis, til en felles sangsamling fredags morgen eller fredagens siste skoletime. Fredager føles gjerne litt som «fest» og er en bra anledning til å ramme inn uken som har gått. Ta gjerne en fellessang som åpning for så å eventuelt fordele sangopptredener mellom klassene. Alle trenger ikke nødvendigvis å synge alt. Det er imidlertid flott med en felles avslutningssang. Den kan gjerne være en fast sang som synges hver gang. Kanskje skolen har en egen signatursang?

Morgensang

I gamle dager begynte man ofte skoledagen med en sang - gjerne en salme -  i klasserommet. Dette er for lengst borte. I Danmark har man imidlertid i de fleste skolene fortsatt med det de kaller morgensang. Her synger alle elever en sang i klasserommet, eller man har en kort fellessamling der man synger en eller et par sanger sammen - ofte tilknyttet et spesifikt uketema. Å innføre en morgensangrutine, ikke kun på småskoletrinnet men også på mellomtrinnet, kan være en fin ting! Sangen har en samlende effekt, den åpner sansene, skaper konsentrasjon og kan vekke en litt morgentrøtt elev eller lærer på en hyggelig måte.

Månedens sang

Månedens sang kan gjelde hele skolen, eller kun et trinn. Velg en sang som alle barn får lære seg. Syng den først i fellestiden for lærerne slik at alle lærere kjenner seg komfortable med den og kan tekst og melodi. Fremfør den på fellessamling. Hold gjerne disse månedssanger levende ved å gjenta dem i ny og ne, slik at alle sangene kan bli en fast del av skolens eget repertoar.

"Den lille sangtimen"

La de lavere trinnene samles for å synge sammen. La hver klasse fremføre noe eget men velg også nok fellessanger som alle kan være med på.

"Den store sangtimen"

La de eldre barna - eller kanskje hele skolen - synge sammen. La hvert trinn ha noe eget, men ha også nok fellessanger som alle barna på skolen kan være med på. 

Skolenes sangdag 4. mai 2018

Samle hele skolen til fellessang sammen med resten av landet på Skolenes sangdag! Oslo-filharmonien spiller i et livestreamet arrangement som alle barneskoler kan være med på fra sin egen storstue. Sangene legges ut på Musikk i Skolen sine nettsider til planleggingsdagene i januar. Repertoaret består av 7-8 sanger som enten hele skolen kan lære seg, eller de kan fordeles mellom trinnene. Dette blir den aller største sangtimen!